Comert

Accesări: 11,338 Comert

Stabilirea conţinutului serviciilor comerciale, cît şi dimensionarea capacităţii ofertei reprezintă o componentă a politicii de produs generată, pe de o parte, de rigiditatea şi perisabilitatea ofertei, iar pe de altă parte de variabilitatea cererii. Dar, în timp ce produsele care fac obiectul ofertei din comerţ există prin ele însele, făcîndu-şi permanent simţită prezenţa prin stocurile existente, serviciile comerciale nu există decît în timpul în care acestea sunt consumate.

Accesări: 4,248 Comert

Aşa cum a reieşit din analizele anterioare, serviciile comerciale prezintă un conţinut deosebit de complex, dat de o gamă foarte largă de operaţiuni, fiecare dintre acestea, la rîndul lor, individualizîndu-se printr-o natură diferită şi prin diverse posibilităţi de realizare. La aceasta se adaugă sistemele specifice de localizare şi efectuare, precum şi natura solicitărilor şi nivelul exigenţelor manifestate de clientelă în cadrul fiecărei zone, unităţi comerciale sau grupe de produse.

Accesări: 10,420 Comert

Pe plan mondial, actuala etapă de dezvoltare a diverselor societăţi se caracterizează printr-o puternică interferenţă produs-serviciu în sistemul de satisfacere a diverselor nevoi, serviciile şi îndeosebi inovaţia în cadrul acestora tinzînd să determine raportul, respectiv să cîştige noi domenii.

Accesări: 5,315 Comert

Unul dintre cele mai importante aspecte privind activitatea comercială o constituie astăzi asigurarea unor relaţii corespunzătoare cu consumatorii - ca potenţiali cumpărători. Exigenţele mereu crescînde ale lumii contemporane, cît şi o serie de fenomene specifice economiei de piaţă, fac ca mizele comerţului, sau mai spus ale schimbărilor şi modernizării acestuia să aducă în prim plan o serie de noi precepte care să contribuie la redimensionarea relaţiilor sale cu publicul.

Accesări: 4,892 Comert

Sistemul de relaţii ale comerţului cu consumatorii poate fi descompus în trei domenii principale: organizarea unui cadru propice de dialogare cu consumatorii, crearea unei ambianţe favorabile realizării actului de vînzare-cumpărare şi asigurarea unor raporturi corespunzătoare între personalul comercial şi consumatori.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!